Portotabeller från 1982

1982-01-01: Lilla portotabellen