Portotabeller från 1983

1983: Kurirpostfakta i fickformat

1983-01-01: Ändringsblad

1983-06-01: Lilla portotabellen