Om projektet

Postnord meddelade 2019 att man hade för avsikt att sluta trycka portotabeller i och med ingången av 2020 och hänvisar istället till hemsidan. Därmed går en posthistorisk epok – den tryckta portotabellen – i graven.

Syftet med projektet är att publicera scannade bilder av utgivna portotabeller. Dispositionen är kronologisk och navigering per årtionde finns till höger. Läsare som har en portotabell som inte finns med i projektet ombeds kontakta SSPD på info@sspd.se.

”Portotabeller” är ett projekt inom SSPD, Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation.