Författararkiv: tk

Portotabeller från 1910-talet

1918-06-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser

Portotabellen från 1 juni 1918 är extra intressant eftersom den även anger ett slutdatum för när den gäller. Det beror på att den beslutade portohöjningen var tillfällig. Den visade sig dock bli permanent och mer än så, för redan 1 juli 1919 höjdes portot igen.

Vill man veta mer kan man titta på Tomas Karlssons exponat Höjda postavgifter 1 juni 1918 på NETEX.

1918-06-01: Tabell för beräknande av postavgifter

Tack till Philea som har bidragit med en scanning av den här tabellen.

1919-07-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser

Portotabeller från 1920-talet

1920-07-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser

Denna portotabell har ett trycks sista giltighetsdatum 31 december 1921.

1921-02-01: Taxeringstabell för utrikes postförsändelser

1921-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1924-10-01: Taxeringstabell för postförsändelser

Denna portotabell är utgiven av Appelbergs boktryckeri AB, vilket tillsvidare gör den unik i den här sammanställningen.

1925-10-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1926-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser

Portotabeller från 1930-talet

1930-11-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1934-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1935-01-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1936-07-01: Posttaxor

1937-05-01: Posttaxor

1938-06-01: Posttaxor