Portotabeller från 1981

1981-06-01: Portotabell i fickformat

1981-11-16: Ändringsblad