Portotabeller från 1978

1978-02-01: Portotabell i fickformat