Portotabeller från 1979

Under 1979 kom det enligt Torkelstam inte ut några portotabeller.