Portotabeller från 1977

1977-03-01: Portotabell i fickformat

1977-06-01: Portotabell i fickformat