Portotabeller från 1976

1976-02-01: Portotabell i fickformat