Portotabeller från 1975

1975-05-01: Portotabell i fickformat