Portotabeller från 1960

Under 1960 kom det enligt Torkelstam inte ut några portotabeller.