Portotabeller från 1920-talet

1920-07-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser

Denna portotabell har ett trycks sista giltighetsdatum 31 december 1921.

1921-02-01: Taxeringstabell för utrikes postförsändelser

1921-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1924-10-01: Taxeringstabell för postförsändelser

Denna portotabell är utgiven av Appelbergs boktryckeri AB, vilket tillsvidare gör den unik i den här sammanställningen.

1925-10-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1926-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser