Portotabeller från 1900-talet

1905-07-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser

1907-10-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser