Portotabeller från 1986

1986-02-03: Lilla portotabellen

Detta är den sista portotabellen som är upptagen i Åke Torkelstams artikel i Bältespännaren 1986:1.