Portotabeller från 1985

Under 1985 kom det enligt Torkelstam inte ut några portotabeller.