Portotabeller från 1973

1973-01-01: Portotabell i fickformat