Portotabeller från 1972

1972-07-01: Portotabell i fickformat