Portotabeller från 1920-talet

1926-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser