Portotabeller från 1900-talet

1907-10-01: Taxeringstabell för inrikes postförsändelser