Portotabeller från 2000

2000-01-01: Brev och paket

2000-09-01: Brev och paket

2000-12-01: Brev och paket