Portotabeller från 1999

1999-03-01: Brev och paket

1999-03-01: Postens priser – inrikes paket

1999-04-01: Brev och paket

1999-05-17: Brev och paket

1999-09-01: Brev och paket

1999-11-01: Information inför julen