Portotabeller från 1997

1997-03-01: Brev och paket

1997-03-01: Nyhet. Frimärken utan valör

1997-08-01: 1a-klassbrevet till hela världen