Portotabeller från 1968

Under 1968 kom det enligt Torkelstam inte ut några portotabeller. Däremot så kom det ut en speciell publikation riktad till turister.

1968: Postal guide for tourists