Portotabeller från 1963

Under 1963 kom det enligt Torkelstam inte ut några portotabeller.