Portotabeller från 1961

1961-07-01: Posttaxor

Denna utgåva är dokumenterad av Torkelstam, men projektet har för närvarande inte tillgång till något exemplar att scanna.