Portotabeller från 1930-talet

1930-11-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1934-07-01: Taxeringstabell för postförsändelser

1938-06-01: Posttaxor