Postverkets förvaltning 1905

I ett helt annat sammanhang fick jag en bild på en sida ur Postverkets förvaltning från 1905. Där hittade jag följande text: ”Generalpoststyrelsen har under året utfärdat en för inrikes postförsändelser gällande taxeringstabell i fickformat, hvilken utan ersättning utdelas till den korresponderande allmänheten.”

Är detta den första dokumentationen av portotabeller?