Postavgifterna åren 1916-1961

År 1961 gav Kungliga Generalpoststyrelsen ut skriften Postavgifterna åren 1916-1961. Skriften ingår i en serie Postala meddelanden. Redaktör och ansvarig utgivare var byrådirektör E. Sandberg. Hela skriften om 34 sidor finns tillgänglig som PDF-fil här. Den tryckta skriften omfattar 32 sidor plus pärm, men sidan 23 och pärmens baksida saknar text. Dessa sidor ingår inte i dokumentet. Teknisk information:

  • Scanningen är gjort i upplösningen 300 dpi. Den är gjort i svart-vitt vilket ger bra kontrast, samtidigt som det tar bort den lätt gulaktiga charm som äldre trycksaker har
  • Bilderna är redigerade med målet att texter och tabeller ska vara raka. Av resultatet framgår att måluppfyllelsen varierar något mellan sidorna
  • Flera sidor innehåller tabeller som är roterade 90 grader. Dessa har behållits som de trycktes en gång i tiden så att alla sidor har samma format
  • De scannade bilderna har konverterats till PDF och publiceras som en fil som är 19,5 MB stor
  • Texten i dokumentet har inte varit föremål för optisk teckentolkning och är därför inte sökbar