Katalogisering

I sin artikel ”Posttaxor i fickformat” i Bältespännaren 1986:1 har Åke Torkelstam katalogiserat portotabellerna i tio typer samt listat utgivna portotabeller. Tanken är att sammanställa det arbetet här och komplettera med portotabeller utgivna efter 1986.

Arbetet är planerat att genomföras när projektet har scannat samtliga tillgängliga portotabeller.